منو غذاهای دیس پرس


منو غذاهای دیس پرس

منو اول غذاهای دیس پرس

غذاها: باقالی پلو با گوشت بره، زرشک پلو با مرغ، جوجه کباب مخصوص ۷۰%
بار سالاد و دسر : سالاد فصل، سالاد اندونزی، سالاد ماکارونی ، ژله میوه ای، ژله، کارامل، پلمبیر، شارلوت
انواع نوشابه و دلستر قوطی، دوغ، آب معدنی

۳۲/۰۰۰ تومان

منو دوم غذاهای دیس پرس

غذاها: باقالی پلو با گوشت بره، پلوسفید زعفرانی، جوجه کباب مخصوص ۵۰%، کباب کوبیده ۱۰۰%
بار سالاد و دسر : سالاد فصل، سالاد اندونزی، سالاد ماکارونی ، ژله میوه ای، ژله کارامل، پلمبیر، شارلوت
انواع نوشابه و دلستر قوطی، دوغ، آب معدنی

۳۸/۰۰۰ تومان

منو سوم غذاهای دیس پرس

غذاها: باقالی پلو با گوشت بره، پلوسفید زعفرانی، کباب بختیاری مخصوص ۵۰%، کباب کوبیده ۱۰۰%
بار سالاد و دسر : سالاد فصل، سالاد اندونزی، سالاد ماکارونی ، ژله میوه ای، ژله، کارامل، پلمبیر، شارلوت
انواع نوشابه و دلستر قوطی، دوغ، آب معدنی

۴۲/۰۰۰ تومان